Informacje o Szkole

4 - ka Społeczna to Szkoła z Klasą”.

Nie ma w niej porażek, a wszyscy uczniowie, którzy ją kończą,

wiedzą jaki mają talent, jakie zdolności,

dzięki którym mogą stać się kimkolwiek zechcą. 

 

SSP 4 jest społecznością dzieci, rodziców i nauczycieli od 25 lat. Klasy I – III (nauczanie zintegrowane) i klasy IV – VII liczą po 16 uczniów. W ramach kształcenia realizujemy podstawę programową MEN rozszerzoną o naukę języka angielskiego( 4 godz. Tygodniowo od klas I) i języka niemieckiego lub hiszpańskiego (2 godz. tygodniowo od klas III). Ponadto odbywają się zajęcia umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka i poszerzające jego zainteresowanie i pasję (zajęcia na basenie, liczne koła przedmiotowe: artystyczne i sportowe, programowanie, szachy). Uczniowie mają możliwość przygotowania się pod opieką nauczycieli do konkursów i zawodów sportowych. Co roku osiągają wysokie miejsca i tytuły laureatów. Kształcenie w szkole wzbogacają i urozmaicają liczne wycieczki, zajęcia w muzeach, wyjścia do kin i teatrów oraz zajęcia podczas organizowanej co roku „zielonej szkoły”.

Po lekcjach klasy I – VII objęte są opieką popołudniową do godz. 17. Wszyscy uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy.

Aktualności

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
    15- 363 Białystok ul. Dzielna 19
  • +85 74-55-117

Galeria zdjęć