Pedagog Szkolny

 

mgr Joanna Świetlicka


tel: 577 534 128

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 11:00 - 12:30

Wtorek 9:30 - 11:30

Środa 8:00 - 11:30

Czwartek 10:30 - 12:30

Piątek 8:00 - 11:30 / 12:30 - 13:30
Zakres działań pedagoga szkolnego:
 

- wspieranie w procesie wychowania


- udzielanie konsultacji i porad w sytuacjach specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, t. j.: specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania i emocji, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, wybitne uzdolnienia

- prowadzenie na terenie szkoły terapii pedagogicznej / treningu ortograficznego dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

- oferowanie pomocy socjoterapeutycznej, organizowanie zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci mających trudności w relacjach z innymi, t. j.: nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, agresja, nadpobudliwość, wycofanie, nieśmiałość

 

Aktualności

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
    15- 363 Białystok ul. Dzielna 19
  • +85 74-55-117

Galeria zdjęć